Kontakt z Internetem nie jest tylko biernym przeglądaniem stron i korzystaniem z tego, co stworzyli inni. To także  samodzielne tworzenie, angażująca i twórcza praca. Dlatego zajęcia te mają wdrożyć uczniów to kreowania własnych witryn WWW, na których mogliby prezentować swoje pomysły, zainteresowania, hobby. Są też okazją do zaprezentowania własnych talentów i podzielenia się z innymi swoją niejednokrotnie imponującą wiedzą na dany temat. Tworzenie serwisu internetowego może być fascynującą zabawą. Dla jednych po prostu przyjemnością może być sam akt tworzenia, a dla innych najważniejsza może być nagroda, czyli pokazanie strony w Internecie.

Projekt pn. "Uczeń z SP4: Dobry Start. Lepsza przyszłość." jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr RPWM.02.02.01-28-0035/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej kierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

 

 

               
  Kajetan

Strona 1Święta

Hubert

Strona 1ŚwiętaSP

wix

Maja

Strona 1ŚwiętaSP

 

                   
  Paulina

Strona 1ŚwiętaSP

wix

Mateusz

Strona 1ŚwiętaSP

wix

Eryk

Strona 1SP

wix

                   
  Ania

Strona 1ŚwiętaSP

wix

Amelia

Strona 1ŚwiętaSP

wix

Ola

Strona 1ŚwiętaSP

                   
  Kacper

Strona 1ŚwiętaSP

wix

Ola

SPwix

Michał

SPwix

                   
©2019

Szkoła Podstawowa nr 4
im. prof. Władysława Szafera w Ełku

www.sp4.elk.edu.pl