O projekcie
TYGODZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ W SP4 W EŁKU                                                                                                                                                                                                         

Tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej w naszej szkole zdominowały treści klimatyczne. Edukacja „o smogu” trwała od 18 do 22 listopada 2019r.
Uczniowie dowiedzieli  się, skąd bierze się zanieczyszczenie powietrza i jak je zwalczać. Przez cały tydzień nauczyciele uświadamiali nam, jakie
 skutki wywołuje to zjawisko.  Uczniowie klas siódmych przeprowadzili debatę na temat smogu, a wcześniej przygotowali do niej swoje wystąpienia.
Każda klasa wytypowała kilka osób, które wygłaszały  teksty. Na informatyce podzieliliśmy się na grupy na podstawie naszych umiejętności: zarządzania,
poszukiwania informacji, kompetencji plastycznych itp. Pracowaliśmy w chmurze internetowej. Najpierw ustaliliśmy, co możemy zrobić, aby upowszechnić 
wiedzę o stanie powietrza w naszym środowisku.  Następnie podzieliliśmy się pracą. Dowiedzieliśmy się czy zawsze ruch na świeżym powietrzu w 
województwie warmińsko-mazurskim jest zdrowy. Porównaliśmy jakość powietrza w Ełku, Elblągu, Olsztynie, Ostródzie, Puszczy Boreckiej, Gołdapi
na przestrzeni roku, a dane przedstawiliśmy na wykresie. Stworzyliśmy plakaty, historyjki, ulotki, rysunki oraz stronę internetową.  Naszym mottem
było „Obudźmy się! To ostatni dzwonek dla klimatu! POLSKIE SMO(K)GI”. Dzieci w klasach młodszych zrobiły obrazki na temat źródeł smogu. Podzieliły
je na kategorie: dym z palenia węgla, dym z rur wydechowych samochodów, dym ze spalania śmieci, dym z palenia liści i traw.  Klasa 3B tworzyła mini
fabryki z kartonów po butach i rolek po papierze toaletowym. Cała akcja miała na celu przekazać ludziom, żeby podejmowali różne działania prowadzące
do ochrony klimatu, np. dbali o drzewa i sadzili nowe, mniej jeździli samochodami i nie palili śmieciami. Uważam że to działanie było bardzo ważne i pragnę
aby inni ludzie myśleli tak samo.
 
Czym jest smog?
Skutki smogu
Zapobieganie smogowi
Smog a mgła
Smog w Polsce
Twórczość uczniów
Debata klimatyczna
Jak zlikwidować smog